Hästi isoleeritud KODA majad on praktilised nii kuumas kui külmas kliimas

Kodasema on sündinud põhjamaises kliimas ja nii on meile algusest peale olnud selge, et iga KODA maja peab olema ülimalt hästi isoleeritud, energiasäästlik ja seega elamiskõlblik nii külmas kui ka kuumas kliimas, suvel ja talvel.

Paljudes riikides on tehases toodetud nö liigutatavad majad oluliselt madalama isolatsioonitasemega kui samal perioodil ehitatud statsionaarsed, vanal moel ehitatud kodud – eriti kui tegemist on vanemate ehitistega. Vanade majade soojakadu on pea alati suurem kui uutel, sõltumata riigist – soojus hajub kiiresti läbi seinte, akende ja uste – The Guardian: „Ühendkuningriiki on raske soojana hoida. Ühendkuningriigis on Lääne-Euroopa üks vanimaid ja kõige rohkem soojust lekkivaid elamufonde.” Soojust lekkiva maja kütmine on kulukas ja suurendab eluaseme keskkonna-jalajälge.

Et KODA-de keskkonnajalajälg ja küttekulud oleksid väiksemad, kasutame soojalekke vältimiseks kolmekordse klaasiga Viking Window passiivmaja-aknaid ja Viking Window puituksi, mis sulguvad tihedalt. Üks võimalus teada saada, kui vastupidav on teie kodu välistemperatuuri muutustele, on teada oma maja U-arvu. U-arvud näitavad, kui tõhusad on hoones kasutatavad materjalid isolaatoritena. KODA konstruktsioonielementide U-väärtused jäävad vahemikku 0,13 kuni 0,18 W/m²K.

Korralikult soojustatud ja madala U-arvuga KODA-s on kasutajatel soe ja hubane ka jahedal, tuulisel ja külmal aastaajal.